Artikelen door Loodgieter Poppe

December 2015

Wij zijn gesloten van woensdag 23 December 2015  t/m vrijdag 2 Januari 2016. Wij wensen u prettige feestdagen toe. Poppe Loodgietersbedrijf

November 2015

Per September 2015 zijn in Europa de Energy-related-Products ( ErP) richtlijnen van kracht. De ErP-richtlijn bestaat uit een aantal maatregelen om de milieu-impact van energieverbruikende producten te beperken. Via deze maatregelen wil de Europese Commissie de consumenten bewuster laten omgaan met energie. Om ons klimaat te beschermen heeft de Europese Unie ambitieuze doelen geformuleerd. In […]

Oktober 2015

VR ( Verbeterd Rendement) ketel’s mogen met ingang van 26 September 2015 niet meer worden verkocht. Vanaf deze datum worden alle ketels voorzien van een energielabel. Alleen A en B labels zijn toegestaan. HR ( Hoog Rendement) ketels hebben een A of B label. Ketels met energielabel C vallen buiten de boot en zijn dan […]

Mei 2015

VCA Een VCA bedrijfcertificaat is noodzakelijk vanwege het uitvoeren van werkzaamheden met een verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Het gaat daarbij om gevaar voor ontploffing, brand, persoonlijk letsel. De werkzaamheden vinden veelal plaats op bouwterreinen, werkplaats en bij installaties. VCA staat voor veiligheid, gezondheid en milieu VGM checklist aannemers. Wij zijn in het bezit […]

April 2015

Asbestbeleid Asbestvezels kunnen leiden tot levensgevaarlijke ziekten. Daarom wil de overheid blootstelling aan asbestvezels voorkomen. Asbest is een verzamelnaam voor een groep mineralen die in de natuur voorkomt. De mineralen bestaan uit microscopisch, kleine naaldachtige vezels. De vezels kunnen tot diep in de longen doordringen. Wie asbestvezels inademt kan ziek worden. Op termijn kan dit […]