In 2024 zijn asbestdaken verboden: dakbedekking waarin asbest is verwerkt zoals golfplaten op een schuur. Heeft u een dergelijk dak? Sinds dit jaar bestaat er een subsidieregeling voor verwijdering van asbestdaken van 35m2 of groter. Particulieren, ( agrarische ) ondernemingen, non-profit organisaties en overheden komen hiervoor in aanmerking.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend nederland ( mijnrvo.nl). U kunt uw aanvraag indienen binnen een termijn van zes maanden na verwijdering van zo’n dak. ( bron: De Telegraaf weekeinde-zaterdag 30 April 2016).