Per September 2015 zijn in Europa de Energy-related-Products ( ErP) richtlijnen van kracht. De ErP-richtlijn bestaat uit een aantal maatregelen om de milieu-impact van energieverbruikende producten te beperken. Via deze maatregelen wil de Europese Commissie de consumenten bewuster laten omgaan met energie. Om ons klimaat te beschermen heeft de Europese Unie ambitieuze doelen geformuleerd. In 2020 moeten onderstaande doelen zijn behaald:

20% minder CO2 uitstoot.

20% minder energieverbruik.

20% meer duurzame energie.

De ErP richtlijnen zijn er uiteraard ook voor de installatiemarkt. Denk aan bijv. CV ketels en warmwatertoestellen.

Voor meer informatie zie bijv. www.remeha.nl