VR ( Verbeterd Rendement) ketel’s mogen met ingang van 26 September 2015 niet meer worden verkocht. Vanaf deze datum worden alle ketels voorzien van een energielabel. Alleen A en B labels zijn toegestaan. HR ( Hoog Rendement) ketels hebben een A of B label. Ketels met energielabel C vallen buiten de boot en zijn dan ook vanaf nu verboden. Daarom valt voor de VR ketels het doek.

Volgens de Europese regels zijn VR ketels niet zuinig genoeg. Alleen bij hoge uitzondering, als het echt niet anders kan zoals bijv. bij appartementen waarbij het rookgaskanaal niet aan te passen is worden VR ketels nog toegestaan.