VCA

Een VCA bedrijfcertificaat is noodzakelijk vanwege het uitvoeren van werkzaamheden met een verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Het gaat daarbij om gevaar voor ontploffing, brand, persoonlijk letsel. De werkzaamheden vinden veelal plaats op bouwterreinen, werkplaats en bij installaties.

VCA staat voor veiligheid, gezondheid en milieu VGM checklist aannemers.

Wij zijn in het bezit van VCA VOL.