Tijdens de zomervakantie en dus ook tijdens de bouwvakvakantie zijn wij geopend.

I.v.m. de planning graag tijdig contact opnemen als u in een bepaalde week loodgieterswerkzaamheden wil laten uitvoeren.

Wij wensen u een zonnige zomervakantie toe!!!